Anslag/Bevis: Socialnämnden 2018-11-14

Socialnämnden 2018-11-14

Organ

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-11-14

Paragrafer

§§ 176-192

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2018-11-20

Datum då anslag/bevis tas ned

2018-12-12

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Boel Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se