Anslag/bevis: Servicenämndens presidium, 2019-11-25

Servicenämndens presidium, 2019-11-25

Organ

Servicenämndens presidium

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Paragrafer

§3

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-11-26

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-12-18

Förvaringsplats för anslag/bevis

Serviceförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Anna Månsson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se