Anslag/bevis: Servicenämndens presidium 2019-10-07

Servicenämndens presidium 2019-10-07

Organ

Servicenämndens presidium

Sammanträdesdatum

2019-10-07

Paragrafer

§2

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-10-08

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-10-30

Förvaringsplats för anslag/bevis

Serviceförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Anna Månsson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se