Anslag/bevis: Servicenämnden 2020-03-11

Anslag/bevis: Servicenämnden 2020-03-11

Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-11

Paragrafer

§ 21-26

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-03-17

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-04-08

Förvaringsplats för anslag/bevis

Serviceförvaltningen, Brotorget 1 Lund

Sekreterare

Anna Månsson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se