Anslag/Bevis: Renhållningsstyrelsen, 2020-01-28

Renhållningsstyrelsen, 2020-01-28

Organ

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Paragrafer

§1-15

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-02-05

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-02-28

Förvaringsplats för anslag/bevis

Lunds Renhållningsverk, Traktorvägen 16, Lund

Sekreterare

Jadwiga Romanowska Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se