Anslag/Bevis: Renhållningsstyrelsen, 2019-11-19

Renhållningsstyrelsen, 2019-11-19

Organ

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-11-19

Paragrafer

§58-64

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-11-27

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-12-20

Förvaringsplats för anslag/bevis

Lunds Renhållningsverk, Traktorvägen 16, Lund

Sekreterare

Jadwiga Romanowska Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se