Anslag/bevis: Renhållningsstyrelsen, 2019-10-15

Renhållningsstyrelsen, 2019-10-15

Organ

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-15

Paragrafer

§50-57

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-10-23

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-11-15

Förvaringsplats för anslag/bevis

Lunds Renhållningsverk, Traktorvägen 16, Lund

Sekreterare

Jadwiga Romanowska Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se