Anslag/Bevis: Renhållningsstyrelsen 2018-11-15

Renhållningsstyrelsen 2018-11-15

Organ

Renhållningsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-15

Paragrafer

§ 61-70

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2018-11-23

Datum då anslag/bevis tas ned

2018-12-17

Förvaringsplats för anslag/bevis

Lunds Renhållningsverk, Traktorvägen 16, Lund

Sekreterare

Anna Wilhelmsson Göthe

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se