Anslag/Bevis: Protokoll Kommunstyrelsen 2018-11-07

Protokoll Kommunstyrelsen 2018-11-07

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Paragrafer

§ 299-334

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2018-11-20

Datum då anslag/bevis tas ned

2018-12-12

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se