Anslag/Bevis: Miljönämnden, 2019-06-05

Miljönämnden, 2019-06-05

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Paragrafer

§38-44

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-06-12

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-07-05

Förvaringsplats för anslag/bevis

Miljöförvaltningen, Brotorget 1

Sekreterare

Anna Kristensen

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se