Anslag/Bevis: Kultur- och fritidsnämndens sammanträde, 2019-11-14

Anslag/Bevis: Kultur- och fritidsnämndens sammanträde, 2019-11-14

Organ
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 
2019-11-14

Paragrafer
§117-131

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras) 
2019-11-22

Datum då anslag/bevis tas ned
2019-12-16

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Sekreterare
Katarina Franzén

 

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se