Anslag/bevis: Kultur- och fritidsnämnden, 2019-08-28

Kultur- och fritidsnämnden, 2019-08-28

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Paragrafer

§78-88

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-09-04

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-09-27

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, Stora Södergatan 47, Lund

Sekreterare

Katarina Franzén

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se