Anslag/Bevis: Kultur- och fritidsnämnden, 2018-11-15

Kultur- och fritidsnämnden, 2018-11-15

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-15

Paragrafer

§132-146

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2018-11-23

Datum då anslag/bevis tas ned

2018-12-17

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, Stora Södergatan 47, Lund

Sekreterare

Katarina Franzén

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se