Anslag/bevis: Habostyrelsen, 2019-01-29

Habostyrelsen, 2019-01-29

Organ

Habostyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-29

Paragrafer

§1-10

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-02-05

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-02-27

Förvaringsplats för anslag/bevis

Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Sekreterare

Lotta Herlitz

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se