Anslag/bevis: Habostyrelsen, 2018-12-11

Habostyrelsen, 2018-12-11

Organ

Habostyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-12-11

Paragrafer

§34-41

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2018-12-20

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-01-20

Förvaringsplats för anslag/bevis

Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Sekreterare

Lotta Herlitz

Kontakt

Kommunkontoret

Lisa Gunnefur

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon: 046-359 59 61
E-post: Lisa.gunnefur@lund.se