Anslag/bevis: Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2019-11-07

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2019-11-07

Organ

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-11-07

Paragrafer

§49-53

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-11-25

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-12-17

Förvaringsplats för anslag/bevis

Byggnadsnämndens kansli, stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se