Anslag/bevis: Byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-10-03, Protokoll

Anslag/bevis: Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2019-10-03 Protokoll

Organ
Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-10-03

Paragrafer
§43-48

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)
2019-10-03

Datum då anslag/bevis tas ned
2019-11-12

Förvaringsplats för anslag/bevis
Byggnadsnämndens kansli, stadsbyggnadskontoret, plan 5, Brotorget 1

Sekreterare
Jenny de Navarro Jones

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se