Anslag/bevis: Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-11-08

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-11-08

Organ

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Paragrafer

§54-63

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2018-11-23

Datum då anslag/bevis tas ned

2018-12-17

Förvaringsplats för anslag/bevis

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan5, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se