Anslag/bevis: Byggnadsnämnden, 2019-06-18

Byggnadsnämnden, 2019-06-18

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Paragrafer

§110-116, §118-129

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-06-27

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-07-19

Förvaringsplats för anslag/bevis

Byggnadsnämndens kansli, Kristallen, Brotorget 1

Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se