Anslag/bevis: Byggnadsnämnden, 2018-11-22

Byggnadsnämnden, 2018-11-22

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-22

Paragrafer

§214-224, §226-235

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2018-12-05

Datum då anslag/bevis tas ned

2018-12-27

Förvaringsplats för anslag/bevis

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan5, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se