Anslag/Bevis: Barn- och skolnämnden 2020-03-12

Barn- och skolnämnden 2020-03-12

Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-12

Paragrafer

§§ 30-42

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-03-20

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-04-14

Förvaringsplats för anslag/bevis

Skolkontoret, Stora Södergatan 47

Sekreterare

Britta Fremling

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se