Anslag/bevis: Barn- och skolnämnden, 2019-11-20

Barn- och skolnämnden, 2019-11-20

Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Paragrafer

§79-95

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-11-28

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-12-20

Förvaringsplats för anslag/bevis

Skolkontoret, Stora Södergatan 47, Lund

Sekreterare

Britta Fremling

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se