Anslag/bevis: Barn- och skolnämnden, 2019-10-23

Barn- och skolnämnden, 2019-10-23

Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Paragrafer

§60-78

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-10-28

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-11-19

Förvaringsplats för anslag/bevis

Skolkontoret, Stora Södergatan 47, Lund  

Sekreterare

Britta Fremling

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se