Anslag/bevis: Barn- och skolnämnden, 2019-08-28

Barn- och skolnämnden, 2019-08-28

Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Paragrafer

§54-59

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-08-30

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-09-23

Förvaringsplats för anslag/bevis

Skolkontoret, Stora Södergatan 47, Lund

Sekreterare

Britta Fremling

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se