Anslag/bevis: Barn- och skolnämnden, 2019-05-28

Anslag/bevis: Barn- och skolnämnden, 2019-05-28

Organ

Barn- och skolnämnden  

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Paragrafer

§41-54 

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-06-04

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-06-26

Förvaringsplats för anslag/bevis

Skolkontoret

Sekreterare

Britta Fremling

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se