Anslag/Bevis: Barn- och skolnämnden 2019-01-23

Barn- och skolnämnden 2019-01-23

Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Paragrafer

§ 1-9, 11-14

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-02-01

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-02-25

Förvaringsplats för anslag/bevis

Barn- och skolförvaltningen, Stora Södergatan 47 Lund

Sekreterare

Victoria Hjertén

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se