Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Vår anslagstavla finns i Rådhuset, Stortorget 7.

Vad betyder det att ett protokoll anslås

Jo, vi talar om offentligt att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/digitalaanslagstavlan