Nyheter och nyhetsarkiv

Oktober

2019-10-11

Nominera årets frivilliga samhällsarbetare 2019

Känner du någon som genom särskilt engagemang för sitt frivilliguppdrag hjälper barn, unga, äldre eller andra i en utsatt situation? Lunds kommun utser för första gången årets frivilliga samhällsarbetare. Ta chansen att nominera din kandidat senast 15 oktober.

2019-10-02

Aktuella beslut i oktoer 2019

Utvecklingsplan för Skrylle, delårsrapport för Lunds kommun och operatör för Stadshallen. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 2 oktober 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

September

2019-09-23

Den ekonomiska prognosen visar på negativt resultat för 2019

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september redovisades det preliminära delårsbokslutet för Lunds kommun. Det handlar om rapporten för kommunens verksamhet och ekonomi de första åtta månaderna 2019. Lunds kommun redovisar för perioden ett resultat på plus 49 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor högre än beräknat. Prognosen för helåret visar dock på ett negativt resultat på sammanlagt 10 miljoner kronor.

2019-09-05

Aktuella beslut i september 2019

Ställningstagande kring Hedda Anderssongymnasiets lokalisering, aktualisering av Lunds översiktsplan och fastighetsutveckling i Södra Sandby. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sammanträdet i september. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Augusti

2019-08-15

Aktuella beslut i augusti 2019

Teater Sagohuset får nya lokaler för sin barnteaterverksamhet och ett pris för frivilliga samhällsarbetare i kommunen införs. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 14 augusti 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/andlingar

Maj

2019-05-23

Aktuella beslut i maj 2019

Ekonomi- och verksamhetsplan med budgetförslag och en ny teknisk direktör. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 22 maj 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

2019-05-02

Aktuella beslut i maj 2019

Delårsrapport, utvecklingsstöd för idrottsprofiler och fastställande av beredskapszon. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i maj. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

April

2019-04-04

Aktuella beslut i april 2019

Framtidsplan för Skrylle, överenskommelse med Staffanstorp och checksystem för musikundervisning. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i april. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Mars

2019-03-07

Aktuella beslut i mars 2019

Trygghetsskapande åtgärder, renhållningstaxa och årsredovisning för 2018. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Februari

2019-02-11

Preliminärt resultat på 48 miljoner kronor 2018

Lunds kommun redovisar ett resultat på 48 miljoner plus för 2018, vilket är 39 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det finansiella målet om ett överskott på två procent, motsvarande cirka 130 miljoner kronor, uppnås inte.

2019-02-07

Aktuella beslut i februari 2019

Märk-DNA, ny hall för gymnastik och reviderade riktlinjer för offentlig konst. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Januari

2019-01-16

Ansök till integrationsrådet

Nu är det dags för föreningar som arbetar med integration att anmäla sitt intresse till Lunds kommuns integrationsråd. Lämna intresseanmälan senast den 10 februari 2019.

2019-01-10

Aktuella beslut januari 2019

Kommunen inför musikcheck, pengar till BoPoolen och samarbetsavtal med Nyföretagarcentrum. Det var några av besluten som fattades under kommunstyrelsens första möte 2019.