Nyheter och nyhetsarkiv

December

2018-12-21

Beslut om hela budgeten fattat

Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om hela ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2019-2021 med budget för 2019. Vissa delar av EVP:n bordlades vid senaste mötet i november men är nu beslutade.

2018-12-17

Aktuella beslut i december 2018

Torgstrategi, överenskommelse med det civila samhället och en Wall of Fame var några av besluten som fattades på kommunstyrelsens möte i december. Mötet var det sista för kommunstyrelsen under 2018.

2018-12-14

Stort kliv uppåt i servicemätning

Lunds kommun förbättrar sitt resultat rejält i årets servicemätning och landar på plats 12 av 150 deltagande kommuner. Det är ett stort kliv uppåt jämfört med förra året då kommunen landade på plats 107.

2018-12-13

Nöjda lundabor har tyckt till

2018 års medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) visar på nöjda lundabor inom de flesta områdena. Resultatet ligger högre än genomsnittskommunen inom alla områden.

November

2018-11-21

​Lund påverkas när företag ställer om

Under tisdagen meddelade Sony Mobile att ett flertal medarbetare varslas i Lund. Kommunledningen ser allvarligt på beskedet och har inlett samtal med företaget för att möta upp behoven. - Våra sympatier ligger hos de anställda och alla andra som påverkas av varslet. Vi kommer att göra vad vi kan för att stötta, säger Philip Sandberg, (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

2018-11-20

Internationella frivilligdagen

Lördagen 1 december arrangeras Internationella frivilligdagen för tredje året i rad i Lund. Det blir föreläsningar, utdelning av diplom till gode män och möjlighet till mingel. Välkommen!

2018-11-17

Aktuella beslut november 2018

Fokus på kommunfullmäktige 29 november var att besluta om kommunens ekonomi- och verksamhetsplan (EVP). KF hann inte med att fatta beslut om hela planen och bordlade vissa delar som kommer behandlas på mötet i december.

2018-11-08

Aktuella beslut i november 2018

Kommunens ekonomi- och verksamhetsplan, tillförordnad teknisk direktör och ledamöter i kommunens arbetsutskott var några av besluten som fattades på kommunstyrelsens möte i november. Mötet var det första med det nya styret efter valet.

Oktober

2018-10-25

Ny kommunstyrelse och nya kommunalråd valda i Lund

Nu är det klart vilka som kommer att styra Lunds kommun under den kommande mandatperioden. Under torsdagskvällens första sammanträde i kommunfullmäktige efter valet valdes bland annat kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelse och kommunalråd. Philip Sandberg (L) blir kommunstyrelsens ordförande och Mats Helmfrid (M) blir ordförande i kommunfullmäktige.

2018-10-04

Aktuella politiska beslut i oktober 2018

Ny parkeringsnorm, remiss gällande trafikutredning och delårsrapporten för kommunen var några av ärendena som behandlades på kommunstyrelsens möte i oktober. Här finns en kort sammanfattning av några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om under mötet.

September

2018-09-28

Aktuella politiska beslut i september 2018

Uppdatering 2018-10-12: Vid kommunfullmäktiges möte torsdagen den 11 oktober antogs förslaget till översiktsplan för Lunds kommun. Här kan du läsa mer om översiktsplanen https://lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan/ Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand och följa debatten kring ärendet https://lund.solidtango.com/

2018-09-27

Gustav rullar hem priset från Hälsningsgillet

En orangegul Puch blev priset för studenten Gustav Lindström, 20. Han var en av 258 nya Lundastudenter som deltog i kommunens cykeltävling under Hälsningsgillet den 7 september.

2018-09-24

Nominera kandidater till årets integrationspris

Nu är det dags att nominera kandidater till Lunds kommuns integrationspris 2018. Priset syftar till att uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration.

2018-09-12

Valet den 9 september är över – vad händer nu?

På valnatten räknades rösterna och ett preliminärt valresultat blev klart.

2018-09-10

Preliminärt valresultat för kommunfullmäktige

Hur gick det i valet i Lund? Hur ser det preliminära valresultatet för kommunfullmäktige i Lund ut?

Augusti

2018-08-31

Friska invånare i Lunds kommun

Lund är en förhållandevis välmående kommun där det stora flertalet invånare har god hälsa och goda livsvillkor. Men det finns också utmaningar. Det visar Välfärdsrapporten 2017 som torsdagen 30 augusti godkändes av kommunfullmäktige.

2018-08-27

Många har tyckt till om hur Genarp ska utvecklas

Nu avslutas projektet Fokus Genarp med syfte att utveckla Genarp och trakten runt omkring tillsammans med Genarpsborna. Intresset bland invånare och verksamma har varit mycket stort och fler än 800 personer har deltagit i dialogen. Framöver väntar åtgärder och aktiviteter på både kort och lång sikt.

2018-08-16

Notiser från kommunstyrelsens sammanträde 15 augusti 2018

Ledamöter i det klimatpolitiska rådet, bullerkartläggning och Fokus Södra Sandby var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut på vid det första sammanträdet efter sommaruppehållet och det näst sista innan valet. Här finns en kort sammanfattning av några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om.

Juli

Juni

2018-06-28

Lunds kommun i Almedalen 2018

För nionde året medverkar Lunds kommun i Öresundshuset i Almedalen. Framtidens cykelstäder, hållbar stadsutveckling i hela kommunen, hur vi kan underlätta för lärande och välmående i framtidens skolor och god äldreomsorg är några av de frågor som Lunds kommun lyfter under veckan.

Maj

2018-05-21

Nordiskt energiministermöte i Lund

Nordens energiministrar samlas i Lund för ett förmöte i samband med en rad andra ministermöten som äger rum i Öresundsregionen den här veckan. Mötet hålls under tisdagen och fokuserar på frågor kring energipolitik och energiforskning.

2018-05-09

Nu kan du läsa kommunens årsredovisning i webbformat

Vart gick skattepengarna under 2017? Vilka fokusområden och mål hade kommunen och hur gick det med dem? Och hur såg kommunens ekonomiska resultat ut för året som gick? Detta är några exempel som du kan läsa om när kommunens årsredovisning för första gången görs tillgänglig i webbformat på lund.se.

2018-05-03

Ärenden från kommunstyrelsen 2 maj 2018

En ny arbetsmiljöpolicy, kommunens delårsrapport och upprustning av Folkparksbyggnaden i Folkparken. Det var några av ärendena som behandlades av kommunstyrelsen den andra maj 2018.

April

2018-04-25

Ett år med Lundaförslaget

Lundaförslaget, som ersätter det tidigare medborgarförslaget, har nu varit igång i ett år Lund.se. Vilka slutsatser gå att dra så här långt?

2018-04-20

Var med i kommunens idétävling för Observatoriet i Stadsparken

Disco och restaurang? Replokaler med konsertscen? Hotell eller kanske ett interaktivt museum? Nu har du chansen att komma med idéer för hur Observatoriet intill Stadsparken ska kunna väckas till liv.

2018-04-05

Ärenden från kommunstyrelsen den 4 april

På kommunstyrelsens sammanträde den fjärde april 2018 behandlades en stor mängd ärenden. Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som kommunstyrelsen fattade beslut om.

Mars

2018-03-26

Lunds kommun undertecknar internationell deklaration om mänskliga rättigheter och kulturarv

En delegation ledd av kommunalrådet Elin Gustafsson (S), fanns idag på plats i Genève, Schweiz, för att underteckna Genèvedeklarationen om mänskliga rättigheter och kulturarvsskydd. Under arrangemanget talade Elin Gustafsson om Lunds kommuns engagemang för de mänskliga rättigheterna, den nära samverkan med Raoul Wallenberg-institutet och om vikten att skydda vårt gemensamma kulturarv på ett globalt plan.

2018-03-15

Så här arbetar vi med budgetprocessen

Just nu jobbar Lunds kommun med att ta fram ekonomi- och verksamhetsplanen, EVP, för 2019-2021. En viktig del är budgeten för 2019. Här beskriver vi kortfattat budgetprocessen under året.

2018-03-08

Ärenden som kommunstyrelsen tog upp 7 mars

Kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars behandlade en lång rad olika ärenden. Nedan finns en kort sammanfattning av några av de ärenden och beslut som togs upp.

Februari

2018-02-12

Hon blir Lunds kommuns nya kommunikationschef

Nu är det klart vem som blir Lunds kommuns nya kommunikationschef. Johanna Davander tillträder tjänsten den 8 maj.

2018-02-08

Ärenden från kommunstyrelsen den 7 februari

Kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari behandlade en lång rad olika ärenden. Här är några av de ärenden som togs upp.

2018-02-06

Han kammade hem cykelvinsten på Hälsningsgillet

Med sju personers marginal, gissade Anders Törnkvist rätt på frågan: Hur många invånare är skrivna i Lunds kommun idag*? Det var under Hälsningsgillet den 26 januari, som tävlingen där studenter kunde vinna en cykel hölls.

Januari

2018-01-29

Preliminärt resultat för Lund 2017: 164 miljoner kronor i överskott

Lunds kommun kommer, för 2017, att redovisa ett överskott på 164 miljoner kronor vilket är 96 miljoner bättre än budget. Det visar det preliminära resultat som kommunens ledande politiker fick ta del av i dag.

2018-01-22

Nu söker vi nya projektidéer – hjälp oss utveckla din tätort eller landsbygden

Är du privatperson, företagare eller föreningsaktiv? Har du en projektidé som kan utveckla din tätort eller landsbygden där du bor och/eller verkar? Vi behöver i så fall din hjälp!

2018-01-11

Vill du bli röstmottagare vid valet 2018

Den 9 september 2018 är det allmänna val till riksdag, landsting och kommun. Valnämnden rekryterar nu personer som är intresserade av att arbeta som röstmottagare vid valen.

2018-01-11

Ärenden från kommunstyrelsen 10 januari

Här är sammanfattningar av några av ärendena som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari.