Stort kliv uppåt i servicemätning

14 december, 2018

Lunds kommun förbättrar sitt resultat rejält i årets servicemätning och landar på plats 12 av 150 deltagande kommuner. Det är ett stort kliv uppåt jämfört med förra året då kommunen landade på plats 107.

– Resultatet är glädjande och ligger i linje med Lunds kommuns satsning på service, tillgänglighet och bemötande. Mätningen är ett verktyg i det arbetet samtidigt som Lunds kommun behöver fortsätta utveckla sin tillgänglighet och säkerställa att fler ärenden kan lösas i den första kontakten, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

– Att erbjuda invånarna enkla möjligheter att kontakta kommunen och att ha smidiga interna kommunikationsflöden är viktiga förutsättningar för att öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Sedan ett par år tillbaka har kommunen en gemensam väg in via medborgarcenter. Det finns fortfarande mycket att utveckla, men resultatet är en indikator på att vi är på rätt väg, säger Johanna Davander, kommunikationschef.

Servicemätningen som utförs på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjorts för att jämföra servicenivån på svenska kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter. Totalt har 108 samtal ringts och 108 e-postmeddelanden skickats till kommunens officiella huvudnummer och e-postadress under 6-7 veckors tid. Frågorna har rört nio olika förvaltningsområden. Sex frågor har ställts per förvaltningsområde och varje fråga har ställts två gånger.

Tillgängligheten har förbättrats avsevärt, andelen som tar kontakt med kommunen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga hamnar i år på 69 procent jämfört med 37 procent 2017. Det är betydligt högre än genomsnittet bland deltagande kommuner.

Även tillgängligheten över e-post är betydligt högre än genomsnittet. 99 procent av e-postmeddelanden som skickades till kommunen besvarades inom ett dygn att jämföra med 84 procent bland deltagande kommuner.

Om undersökningen

Undersökningen görs av Profitel på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet är att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunerna svarar på frågor som ställs via telefon och e-post. Mätningen skedde inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet och 150 stycken kommuner deltog 2018.