Ny kommunstyrelse och nya kommunalråd valda i Lund

25 oktober, 2018

Nu är det klart vilka som kommer att styra Lunds kommun under den kommande mandatperioden. Under torsdagskvällens första sammanträde i kommunfullmäktige efter valet valdes bland annat kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelse och kommunalråd. Philip Sandberg (L) blir kommunstyrelsens ordförande och Mats Helmfrid (M) blir ordförande i kommunfullmäktige.

Val av kommunfullmäktiges presidium

 • Mats Helmfrid (M) ordförande

 • Lars V Andersson( C) 1:e vice ordförande
 • Lennart Prytz (S) 2:e vice ordförande

Val av kommunstyrelse

 • Philip Sandberg (L) ordförande
 • Fredrik Ljunghill (M) 1:e vice ordförande
 • Anders Almgren (S) 2:e vice ordförande
 • Camilla Neptune (L)
 • Birger Swahn (M)
 • Inga-Kerstin Eriksson (C)
 • Börje Hed (FNL)
 • Hedvig Åkesson (KD)
 • Fanny Johansson (S)
 • Björn Abelson (S)
 • Karin Svensson Smith (MP)
 • Helena Falk (V)
 • Hans-Olof Andersson (SD)

Val av kommunalråd

 • Philip Sandberg (L)
 • Fredrik Ljunghill (M)
 • Inga-Kerstin Eriksson (C)
 • Börje Hed (FNL)
 • Anders Almgren (S)
 • Fanny Johansson (S)
 • Karin Svensson Smith (MP)

Foto på nyvalda (oktober 2018) politiker

Foto på nyvalda (oktober 2018) politiker. Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Fanny Johansson (S), Karin Svensson Smith (MP)

Den 29 november har kommunfullmäktige budgetsammanträde. Den 20 december väljs styrelser och nämnder av kommunfullmäktige. De nya nämnderna och styrelserna tillträder den 1 januari 2019.