Nu kan du läsa kommunens årsredovisning i webbformat

9 maj, 2018

Vart gick skattepengarna under 2017? Vilka fokusområden och mål hade kommunen och hur gick det med dem? Och hur såg kommunens ekonomiska resultat ut för året som gick? Detta är några exempel som du kan läsa om när kommunens årsredovisning för första gången görs tillgänglig i webbformat på lund.se.

För första gången finns nu kommunens årsredovisning tillgänglig i webbformat på lund.se, vilket är ett steg i att göra den mer tillgänglig för fler. Årsredovisningarna har tidigare publicerats i pdf-format och kan nås på länken nedan, där man även hittar årsredovisningen för 2017.

Vad är en årsredovisning?

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. I den kan du läsa mer om kommunens ekonomiska resultat, finansieringen av verksamheten, kommunens ekonomisk ställning vid årets slut och en uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål.

Relaterad information