Många har tyckt till om hur Genarp ska utvecklas

27 augusti, 2018

Nu avslutas projektet Fokus Genarp med syfte att utveckla Genarp och trakten runt omkring tillsammans med Genarpsborna. Intresset bland invånare och verksamma har varit mycket stort och fler än 800 personer har deltagit i dialogen. Framöver väntar åtgärder och aktiviteter på både kort och lång sikt.

Genom projektet har invånarnas behov, åsikter och engagemang varit vägledande med utgångspunkt i vad boende och kommunen kan göra tillsammans för att utveckla Genarp. Det har bland annat skett genom undersökningar, föreläsningar och arbetsgrupper. Målsättningen är att Genarp ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Framöver fortsätter arbetet på flera plan. Projektets styrgrupp finns på plats under Genarpsdagarna 1 september för att diskutera med intresserade och arbetsgrupper fortsätter arbetet de påbörjat i arbetsgrupperna. Kommunens nämnder och styrelser uppmanas att beakta Genarpsbornas initiativ i framtida utvecklingsarbete samt att fortsätta implementeringen av de åtgärder och aktiviteter som beskrivs i rapporten. Byggnadsnämnden föreslås också att arbeta fram ett planprogram för de centrala delarna av Genarp och där använda underlaget från Fokus Genarp och arbetsgruppernas arbete.

Bakgrund

Fokus Genarp har pågått under två års tid och är en fortsättning på de tidigare ortsutvecklingsprojekten Fokus Veberöd och Fokus Dalby. I samband med att projektet avslutas skickas i dagarna en sammanfattande rapport om Fokus Genarp ut till alla hushåll i Genarp.