Lunds kommun i Almedalen 2018

28 juni, 2018

För nionde året medverkar Lunds kommun i Öresundshuset i Almedalen. Framtidens cykelstäder, hållbar stadsutveckling i hela kommunen, hur vi kan underlätta för lärande och välmående i framtidens skolor och god äldreomsorg är några av de frågor som Lunds kommun lyfter under veckan.

Tillsammans med Malmö stad och Region Skåne öppnar Lunds kommun för nionde året i rad, dörrarna till Öresundshuset i Almedalen söndagen den 1 juli. I Öresundshuset genomförs ett 50-tal arrangemang under veckan, varav fyra är gemensamma frukostseminarier.

I år i kommer de i form av samtal med Johan Wester som samtalsledare under vinjetten ”Morgenmad”. Utöver det gemensamma programmet genomför Lunds kommun tre egna seminarier under veckan och ett i samarbete med Skanska. En nyhet för i år är att Lunds kommun bjuder in lundaborna att vara med och påverka vilka frågor som Lunds politiker och tjänstepersoner ska ta upp i Almedalen.

På lund.se/almedalen och under #lundfrågar i sociala medier finns möjlighet för vem som helst att kontakta delegationen på plats.

Lunds kommuns seminarier:

Så ska framtidens cykelstad utformas - hur går vi vidare för att flera ska välja cykeln? http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50702

Hur kan hjärnforskning bidra till framtidens skolbyggen? - Få hjärnkoll med 10 viktiga faktorer http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51968

Hur ska kraft och engagemang på landsbygden tas till vara när smarta staden växer? http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51962

God äldreomsorg i framtiden – hur når vi dit?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51941

Samtliga seminarier teckentolkas och direktsänds på webben. Seminarierna kan ses live och i efterhand här: http://www.facebook.com/oresundshuset

Fakta:

Den politiska delegationen utgörs av sju personer samt två politiska sekreterare. Utöver det tillkommer tre tjänstepersoner som arbetar med det praktiska samarbetet i Öresundshuset, samt ytterligare några tjänstepersoner som deltar i olika paneler och seminarier under veckan.

Den totala budgeten för resor, boende samt samarbetet i Öresundshuset uppgår till 700 000 kronor, enligt beslut från kommunstyrelsen.

Mer information:
https://lund.se/almedalen