Internationella frivilligdagen

20 november, 2018

Lördagen 1 december arrangeras Internationella frivilligdagen för tredje året i rad i Lund. Det blir föreläsningar, utdelning av diplom till gode män och möjlighet till mingel. Välkommen!

Tid: lördag 1 december klockan 11-14
Plats: Knutsalen på Rådhuset, Lund

Program

11.00 Kommunens syn på frivilligarbete

Mats Helmfrid, kommunfullmäktiges ordförande

11.15 Frivilligarbetets potentialer – om frivilliga, professionella och det nödvändiga samarbetet

Kerstin Svensson, professor på Socialhögskolan i Lund

12.15 Överenskommelser som Lund kommun gjort med ideella föreningar för att stimulera frivilligt arbete och åtaganden inom föreningslivet

Elin Gustafsson, kommunalråd

12.30 Utdelning av diplom till gode män

Överförmyndarnämnden har för första gången i år certifierat gode män. Louise Snellman, chef på överförmyndarnämnden, delar ut diplom och informerar om det kommande Frivilligpriset.

13.00 Mingel och fika

Besök informationsborden och tala med föreningsrepresentanter.

14.00 Arrangemanget avslutas

Bakom arrangemanget står överförmyndarnämnden och medlemmar i Lunds frivilliga samhällsarbetare.

Bakgrund

Den internationella frivilligdagen är instiftad av FN. Syftet är att uppmärksamma det samhällsarbete som utförs av frivilligarbetande inom olika sektorer i samhället. I Lund tog överförmyndarnämnden 2016 initiativ till att fira dagen för första gången.