Ett år med Lundaförslaget

25 april, 2018

Lundaförslaget, som ersätter det tidigare medborgarförslaget, har nu varit igång i ett år Lund.se. Vilka slutsatser gå att dra så här långt?

Lundaförslaget

Lundaförslaget innebär i korthet att förslag från kommunens medborgare behöver minst 100 röster under en tidsperiod av 60 dagar för att behandlas politiskt. Medborgare kan också kommentera varandras förslag.

Se informationsfilm om Lundaförslaget.

Utvärdering om ett år

Sedan Lundaförslaget sjösattes i april 2017 har drygt 140 förslag lämnats in. Av dem har cirka 20 procent gått vidare till en nämnd för ett politiskt beslut:

– Ingen officiell utvärdering är gjord än så länge, det blir först om ett år. Men vi kan se redan nu att Lundaförslaget har skapat engagemang bland Lundaborna och förslagen har blivit mer tillgängliga genom att presenteras på Lund.se, menarUlrika Dagård, demokratiutvecklare på kommunkontoret.

Trafik- och fritidsfrågor

De förslag som går vidare berör för det mesta trafik- eller fritidsfrågor och hanteras av tekniska förvaltningen eller kultur- och fritidsförvaltningen. Exempel på Lundaförslag som godkänts är utegym i Stångby och hundrastplats på Kobjer.

En del av förslagen går inte vidare till beslut, och det beror oftast på att förslagslämnaren inte bor i kommunen eller att ett liknande förslag har lämnats in tidigare.

Här kan du läsa mer om det nya Lundaförslaget
Här kan du se en lista över redan inlämnade förslag
Här kan du själv lämna in ett förslag (om du bor i kommunen)

Frågor?

Kontakta demokratiutvecklareUlrika Dagård:ulrika.dagard@lund.se