Lundaförslaget gör det enklare att påverka kommunens verksamhet

27 april, 2017

Lundaförslaget ger medborgare i Lunds kommun möjlighet att lämna förbättringsförslag på den verksamhet som kommunen har ansvar för. En helt ny e-tjänst gör det smidigt att lämna in förslag.

Kommunfullmäktige beslutade i december att Lundaförslaget kommer att prövas under en tvåårsperiod för att sedan utvärderas. Under denna period ersätter Lundaförslaget de nuvarande rutinerna för medborgarförslag.


Hör tre lundabor berätta om vad de skulle vilja förbättra i kommunen.

Möjlighet att kommentera

Lundaförslaget innebär i korthet att medborgare i kommunen kan lämna ett skriftligt förslag på utveckling eller förändring via en e-tjänst på lund.se, eller via ett inskickat brev. När förslaget är granskat och publicerat på lund.se kan andra medborgare gå in och kommentera eller rösta på förslaget.

Röster från hundra personer

Om minst 100 personer röstar på stödjer förslaget inom en period av 60 dagar, så lämnas det vidare till berörd nämnd eller kommunfullmäktige.

- Med det nya upplägget får vi in förslag med en bredare förankring jämfört med dagens medborgarförslag, menar kommunens demokratiutvecklare Ulrika Dagård och fortsätter: Dessutom kan ett inlämnat förslag kompletteras och förbättras i dialog med andra medborgare.

Ny e-tjänst

LundaförslagetEn helt ny e-tjänst har nu publicerats på lund.se där du kan lämna in förslag, se andras förslag, kommentera dem och rösta på de förslag du sympatiserar med.

>> Här kan du se vilka förslag som lämnats in

>> Här kan du lägga in ett eget förslag

>> Här kan du läsa fler detaljer om Lundaförslaget

Visste du att…
Sedan några veckor tillbaka har det även blivit enklare att skicka in synpunkter, beröm och klagomål på kommunens löpande verksamhet. Ett 30-tal olika e-tjänster har slagits ihop till en enda och rutinerna har förbättrats.

>> Gå till den nya e-tjänsten för synpunkter.