Tillgänglighet

Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla människor, oavsett funktionstillstånd, kan vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor. Vägen till full delaktighet och jämlikhet utgår ifrån de mänskliga rättigheterna och handlar om att riva hinder.

Lunds kommun har antagit en handikapplan som heter "Delaktighetför alla".Planen syftar till att göra Lunds kommun till en lättillgänglig kommun för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar.

Utgår från FN-konventionen

Syftet är att med utgångspunkt i FN-konventionen

  • ge alla människor med funktionsnedsättning samma möjligheter som andra till fulldelaktighet och jämlikhet
  • införliva handikappaspekter inom alla områden, så att handikappolitiska åtgärder integreras i samhällsplaneringen och handikappfrågor vägs in från början vid all kommunal planering
  • undanröja hinder så att det blir möjligt för människor med funktionsnedsättning att bli fullt delaktiga i samhällslivet.

Insatser och anpassningar, som underlättar för personer med funktionsnedsättning, är gynnsamma för alla kommuninvånare. Att genomföra FN:s konvention i Lunds kommun kommer att innebära förbättringar för alla kommuninvånare.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tillganglighet

Kontakt

Magdalena Titze, projektledare

Telefon:046-359 51 52
E-post:magdalena.titze@lund.se