Jämställdhet

Arbetsgivarpolicyn tar utgångspunkt i förhållningssätten lyssna, lära och leda. Policyn syftar till att konkretisera kommunens vision. Till arbetsgivarpolicyn kopplas arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för mångfaldsarbete och likabehandling.

Lyssna, lära, leda. Så lyder våra förhållningssätt för att leva upp till visionen: Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Lyssna, lära, leda är också utgångspunkten för Lunds kommuns arbetsgivarpolicy.

Arbetsgivarpolicyn antogs av kommunfullmäktige våren 2018.

Kontakt

Magdalena Titze, projektledare

Telefon:046-359 51 52
E-post:magdalena.titze@lund.se