Veberöd - växer så det knakar

Veberöd har ett rikt och engagerat föreningsliv och är ett riktigt cykelmecka för både distanscykling och mountainbike. Naturreservatet i Klingavälsåns dalgång börjar här.

Snabbfakta om Veberöd

Folkmängd: 4 971 (2018)

Medelålder: 41 år

Flyttnetto: +28 (2018)

Invånvartäthet: 1 229 invånare per kvadratkilometer (2015).

Idrott och aktiviteter

Det finns många aktiva föreningar i Veberöd och området är ett riktigt cykelmecka för både distanscykling och mountainbike. Naturreservatet i Klingavälsåns dalgång börjar här.

Försköningen i Veberöd

Romelevallen

Svalebo idrottsplats

Humlamadens ryttarförening

Veberödsbadet

Veberöds AIF

Humlamaden naturområde

Romeleåsen-och sjölandskapet

Klingavälsåns dalgång

Veberöds ljung

Bygg- och utvecklingsprojekt i Veberöd

Veberöd är den tätort utanför Lund som hittills vuxit mest, med cirka 160 nya bostäder mellan 2016 och 2018. Översiktsplanen gör det möjligt att fram till 2040 bygga ytterligare 1 000 bostäder, mest flerbostadshus och radhus. 500 av dessa kan komma till genom förtätning framför allt i det område som kallas Traversen. Om allt verkligen genomförs innebär det att befolkningen kan öka med 2 000-3 000 invånare. 

Trots att förtätningsmöjligheterna ska utredas vill både invånare och beslutsfattare värna om det gröna Veberöd så att friluftslivet kan stärkas, inte minst naturtillgången till Romeleåsen och området längs Veberödsbäcken. 

Veberöd − detaljplaner på gång

Idalaskolan

Den tidigare Idalaskolan ersätts av en ny förskola och F-3-skola med plats för sammanlagt 300 barn. Skolan får även en ny idrottshall.

Se senaste nytt om bygget av Idalaskolan

Fokus Veberöd

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Veberöd pågick 2014-2016. Projektet har gett många värdefulla erfarenheter, förslag och kontakter. Vissa åtgärder har genomförts under projektet, men mycket återstår. Vi tar nu med oss detta när vi fortsätter att utveckla Veberöd med omland utifrån vad Veberödsborna har framfört. 

Här hittar du material från Fokus Veberöd

Träffpunkt, bibliotek, byaråd och fritidsgård

Träffpunkt Veberöd är en mötesplats för seniorer, en plats för social samvaro och aktiviteter av olika slag. Här kan du spela kortspel, sjunga allsång, delta på fester och följa med på utflykter.

Träffpunkt Veberöd

Veberöds bibliotek finns på Dalbyvägen 1 och har meröppet, du hittar aktuella öppettider hos Folkbiblioteket.

Folkbibliotekens öppettider

Veberöds Byaråd är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att inspirera till delaktighet i samhällsutvecklingen, tillvarata Veberödsbornas intressen i kommunen, stärka byidentiteten och främja bygemenskapen.

Så här arbetar Veberöds byaråd

Fritid Veberöd finns på Rektorsgatan 11 och har bland annat en musikstudio, keramikrum med ugn, ett gym och en 
föreningslokal. 

Se vad som är på gång hos Fritid Veberöd

Skolor och förskolor i Veberöd

I Veberöd finns det fyra kommunala och en fristående förskola.

Hitta rätt förskola för dig

I Veberöd finns två kommunala grundskolor. 

Lista över grundskolor i Veberöd

Veberöds historia

Området som idag är Veberöd låg långt tillbaka i tiden under vattennivån i Vombsjön. Veberöd som by är först nämnd i en text 1334 som Webre enligt Dialekt och ortnamnsarkivet, DAL. Nästa träff är daterad till 1489 och då benämns orten Wefuerydh. Namnet Webre är förmodligen en sammansättning av orden vid och bred, alltså 'det vida och breda området'. Byn har gamla anor och det har hittats fynd från 400-talet.

Den medeltida kyrkan byggdes förmodligen i början av 1200-talet och har sedan dess byggts om olika omgångar. Veberöds kyrka är dock inte äldst i församlingen, det är Silvåkra kyrka som förmodligen byggdes i början av 1100-tal. Veberöds historia och byordning från 1686 finns bevarade i byns byakista, som förvaltas av byalaget. 

Järnvägen kom till Veberöd 1893 som en del av sträckan Malmö-Tomellilla och var också starten för att fler industrier etablerade sig i området. Det största var tegelbruket,  där det första bruket anlades 1894 och det andra 1898.

Veberöds kyrkby var en del av Veberöds socken fram till kommunreformen 1862 när Veberöds landskommun bildades. 1952 blev Silvåkra och Vomb en del av Veberöds kommun och sedan 1974 är Veberöd en del av Lunds kommun. Befolkningen ökade från 989 invånare 1960 till 3 604 1980 och idag bor här nästan 5 000 personer. 

Vill du veta mer om Veberöds historia finns det mycket material hos Stadsarkivet. 

Sök i stadsarkivet

Följ med på en flygtur över Veberöd!

Medborgarcenter Veberöd

Adress: Dalbyvägen 1, 247 62 Veberöd 
Telefon: 046-359 67 57 
E-post: medborgarcenter.veberod@lund.se

Sommarens öppettider

Den 15 juni till den 19 juni
Semesterstängt. Vid behov kontakta Medborgarcenter på Kristallen i Lund.

Den 22 juni till den 17 juli
Öppet på tisdagar kl 13-18 och på onsdagar kl 13-16.

Den 20 juli till den 31 juli
Semesterstängt. Vid behov kontakta Medborgarcenter på Kristallen i Lund.

Den 3 augusti till den 14 augusti
Öppet på tisdagar kl 13-18 och på onsdagar kl 13-16.

Ordinarie öppettider

Måndag: kl 9-12, 13-16
Tisdag: kl 13-18
Onsdag: kl 13–16
Torsdag: kl 13-16
Fredag: Stängt

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/veberod

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se