Tätorter i kommunen

Lunds kommun består av de nio tätorterna Dalby, Genarp, Lund, Revingeby, Stångby, Södra Sandby, Torna Hällestad, Vallkärra och Veberöd. Här hittar du snabba fakta, aktiviteter och historia om dem.

Dalby

Dalby är en tätort med anor, namnet härstammar från 1100-talet och orten är hem till Nordens äldsta stenkyrka - Dalby kyrka. Idag bor här 6 500 invånare med en medelålder på 40 år. Visste du att Dalby är hem till Sveriges minsta nationalpark - Dalby Söderskog.

Upptäck Dalby

Genarp

Genarp är en pärla på gränsen till Romeleåsen med fina slott och vacker natur, som bland annat naturreservaten Risen och Häckeberga fälad. Visste du att den första industriroboten som ASEA tillverkade såldes till ett företag i Genarp?

Upptäck Genarp

Lund

Tätorten Lund har 91 755 invånare med en medelålder på 38 år. Domkyrkan från 1100-talet och det världskända universitetet från 1600-talet har båda präglat staden, som idag är synonym med historia, kultur, kunskap och innovationer. Uppfinningar som den konstgjorda njuren, ultraljudsröntgen, pacemakern och Bluetooth är alla exempel på saker som är framtagna i Lund. Just nu växer dessutom ett helt nytt område fram i Lund, där forskningsanläggningarna MAX IV och ESS lägger grunden för materialforskning i världsklass. 

Lunds tätort − detaljplaner på gång

Byggprojekt i Lund

Upptäck Lund på 48 timmar

Cykla i Lund

Revingeby

Revingeby har 536 invånare med en medelålder på 40 år. I Revingehed finns Sveriges största pansarövningsfält och här har också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) verksamhet där de bland annat bedriver utbildningar. Byn har anor, bland annat byggdes Revinge kyrka på 1100-talet. 

Revingehallen

Krankesjön

Stångby

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest. Tåget har präglat samhällets framväxt och kommer att fortsätta att spela en viktig roll i framtiden. Att Stångby är en ort som växer märks också på medelåldern, 31 år, klart lägst siffror i hela kommunen!

Upptäck Stångby

Södra Sandby

Här hittar du Skrylle, som är Lunds största natur- och fritidsområde och ett av kommunens mest besökta utflyktsmål. Byskolan i Södra Sandby är flerfaldigt prisad för sin skolmat. Visste du att det har hittats en silverskatt i Södra Sandby?

Upptäck Södra Sandby

Fågelsångsdalen

Sularpskärret

Torna Hällestad

I Torna Hällestad bor det runt 400 personer och byn har en gammal historia. Bland annat är kyrkan från 1100-talet, men människor har bott här längre än så. Bland annat finns det tre runstenar infogade i kyrkans yttre mur. Byn har en stark gemenskap och runt omkring finns det vacker natur, med bland annat kaninlandet och Trollskogen. 

Torna Hällestads pistolskytteklubb

Tornavallen

Vasaholms ridklubb

Östra torns ryttarsällskap

Gryteskog

Hällestads åsar

Kaninlandet

Prästaskogen

Vallkärra

I Vallkärra bor det 425 invånare och orten har en gammal historia. 1676 utkämpades slaget vid Lund mellan Sverige och Danmark och den avgörande striden stod på markerna mellan Nöbbelöv och Vallkärra. 

Stavie ryttarförening

Nöbbelövs mosse

Veberöd

Veberöd har ett rikt och engagerat föreningsliv och är ett riktigt cykelmecka för både distanscykling och mountainbike. Naturreservatet i Klingavälsåns dalgång börjar här. Visste du att Veberöd har sitt eget LoRa-nätverk och ligger långt framme när det gäller digitalisering?

Upptäck Veberöd

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se