Övriga stiftelser

Lunds kommun förvaltar pengarna för en stiftelse efter en donation, men det är inte kommunen som äger pengarna. Dessa stiftelser har oftast specifika kriterier för de sökande.

Hanna och Johan Willhards donationsfond

Stiftelsens ändamål är att dela ut fondmedel till något allmännyttigt ändamål inom före detta Veberöds kommun.
Sista ansökningsdag är den 30 september varje år.
Ansökningsformulär för Hanna och Johan Willhards donationsfond

Bengta Pålssons fond

Stiftelsens ändamål är att tillgodose åtgärder och projekt som berör före detta Bonderups
kommuns kultur, historia och natur för främjande av gemenskapen.
Sista ansökningsdag är den 30 september varje år.
Ansökningsformulär för Bengta Pålssons fond

Majken Edfeldt-Kuptschas fond

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till ungdomar från Lunds kommun, som vill utbilda sig till hushållslärare eller väljer utbildning som i väsentliga delar kan jämställas med den tidigare utbildningen till hushållslärare.
Sista ansökningsdag är den 31 oktober varje år.
Ansökningsformulär för Majken Edfeldt-Kuptschas fond

Stiftelsen Lunds kommuns skolors samfond nr 4

Stiftelsens ändamål är att dela ut fondmedel till elever inom Lunds kommun med särskilda behov, till mindre bemedlade elever och till aktiviteter som skapar sammanhållning mellan eleverna. Stipendiet ska användas till fritidsaktiviteter, rehabiliteringsresor och speciella sammankomster.
Sista ansökningsdag är den 30 september varje år.
Ansökningsformulär för Lunds kommuns skolors samfond nr 4

Stiftelsen Magistratens i Lunds änke- och pupillkassas fond

Stiftelsens ändamål är att främja vård och fostran av barn i Lunds kommun, eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning av barn och ungdomar, eller utöva hjälpverksamhet bland behövande åldringar, sjuka eller handikappade, företrädesvis kvinnliga. Bidrag får dock inte utgå till behov som ska tillgodoses genom det allmännas försorg.
Sista ansökningsdag är den 15 december varje år.
Ansökningsformulär Magistratens i Lunds änke- och pupillkassas fond