Priser och stipendier

Lunds kommun delar årligen ut priser för olika insatser i kommunen. Lunds kommun delar ut stipendier och medel ur ett antal stiftelser som privatpersoner, föreningar eller andra organisationer kan ansöka om pengar från, du hittar dem här.