Ekonomi

Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska mål för att ange en ambitionsnivå för det ekonomiska resultatet och den finansiella utvecklingen. Utgångspunkt är att försöka säkerställa att kommunen har en långsiktigt stabil ekonomi.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se