Kalender

Sammanträdestider för samtliga nämnder

Sammanträdestiderna för samtliga nämnder finns här. Det är bara kommunfullmäktiges möte som är öppet för allmänheten.

Vald period:

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se