Så styrs Lund

Vart fjärde år går vi till val i Sverige. Att delta i valen och rösta är ett sätt att vara med och påverka samhällsutvecklingen och i detta fall vad som händer i din kommun, Lund.

Kommunfullmäktige beslutar

Kommunfullmäktige är riksdagens motsvarighet i kommunen. 65 ledamöter sitter i kommunens fullmäktige och ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år.

Mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Kommunfullmäktige utser kommunens regering som kallas kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens uppdrag är att övergripande ansvara för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten. 

Mer om kommunstyrelsen

Nämnderna sätter mål

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare som utför det arbete nämnderna beslutat om.

Kommunens nämnder

Förvaltningarna utför

Varje nämnd har en förvaltning som består av anställda medarbetare. Till exempel har byggnadsnämnden en förvaltning som heter stadsbyggnadskontoret. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om, och förvaltningarna är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Kommunens förvaltningar

Intressegrupper ger råd

I Lunds kommun är det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. De rådgivande organen är organ där representanter för olika sådana intressegrupper träffar och samråder med kommunens politiker.

Rådgivande organ

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se