Granskningsrapporter

Kommunrevisorerna genomför löpande granskningar av kommunens verksamheter. Revisorerna är kommunfullmäktiges instrument för att utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet.

Kontakt

Kommunrevisionen

Telefon: 046-359 57 96
E-post: kommunrevisionen@lund.se
Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri kyrkogata 4 (ingång på baksidan), Lund

Postadress: Lunds kommunrevision, Box 41, 221 00 LUND

Kontoret är bemannat onsdagar kl 1317.

Ordförande i kommunrevisionen: Britt Svensson: 073-252 04 83

Sakkunnigt biträde

Kommunrevisionen biträds i granskningsarbetet av Kommunal sektor inom EY, Ernst & Young AB.

Uppdragsledare för arbetet är Jakob Smith, certifierad kommunalrevisor.

E-post: jakob.smith@se.ey.com