Kommunala studentrådet

Kommunala studentrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunpolitiker och företrädare för Lunds studentorganisationer.

Ordförande är kommunalrådet Fredrik Ljunghill (M) som också har ansvar för studentfrågor i kommunpolitiken. Vice ordförande för rådet under 2019/2020 är Lunds universitets studentkårers ordförande Gustav Ekström. Rådet sammanträder 4-6 gånger per år. Kommunala studentrådet ska medverka i utarbetande och uppföljning av handlingsplan för studentsamverkan.

Exempel på frågor som har tagits upp i tidigare råd är studenters trygghet, bostadssituationen för studenter samt de internationella studenternas situation i Lund. Vill du veta vad som har tagits upp av studentrådet tidigare? Då kan du läsa föredragningslistor och protokoll som finns listade nedan.

Kontakt

Om du vill veta mer om studentrådet går det bra att kontakta Jeanette Persson, sekreterare i det kommunala studentrådet och studentsamordnare med placering på kommunkontoret.

Jeanette Persson, universitets- och studentsamordnare, avdelningen för ledningsstöd
E-post:jeanette.persson5@lund.se
Telefon: 046-359 30 51

Sammanträdestider 2020

  • 8 september
  • 21 oktober
  • 3 december

Representanter i kommunala studentrådet

Representant
1. Ordförande
2. Ledamöter

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se