Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet är ett forum för dialog mellan Lunds kommun och Lunds funktionshinderföreningar.

Vad gör Funktionshinderrådet?

I Funktionshinderrådet informerar kommunen om verksamheten, planerade förändringar och om resultat av olika åtgärder som är eller kan bli aktuella för personer med en funktionsnedsättning.

Funktionshinderrådet är också med och tar fram planen för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i Lunds kommun.

Kommunala funktionshinderrådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Vilka personer ingår i rådet?

Rådet består av ledamöter från olika nämnder och funktionshinderföreningar. Rådet kan kalla in ledamöter från exempelvis LKF. Ordföranden i rådet utses av kommunstyrelsen och vice ordförande utses bland företrädare för funktionshinderföreningarna.

Kontakta oss

Karin Thulin, sekreterare
Telefon: 046-359 97 93
E-post: funktionshinderradet@lund.se

Se alla representanter i kommunala funktionshinderrådet

Representant
4. Adjungerade
2. Ledamöter
1. Ordförande

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/kommunalafunktionshinderradet

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se