Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden är den politiska styrelsen för vård- och omsorgsförvaltningen.

Möteshandlingar vård- och omsorgsnämnden

Här hittar du kalender med sammanträdestider för samtliga nämnder

Denna nämnds förvaltning är vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för

  • vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL)
  • hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Två målgrupper står i fokus för verksamheten: äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Delar av verksamheten är konkurrensutsatt genom upphandling i enlighet med LOU (Lag om offentlig upphandling) eller LOV (Lag om valfrihetssystem).

Ledamöter i vård- och omsorgsnämnden

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag