Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden är den politiska styrelsen för vård- och omsorgsförvaltningen.

Möteshandlingar vård- och omsorgsnämnden

Denna nämnds förvaltning är vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för

  • vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL)
  • hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Två målgrupper står i fokus för verksamheten: äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Delar av verksamheten är konkurrensutsatt genom upphandling i enlighet med LOU (Lag om offentlig upphandling) eller LOV (Lag om valfrihetssystem).

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdestider 2020

Onsdagen den 12 februari, kl 17.00

Onsdagen den 11 mars, kl 17.00

Onsdagen den 15 april, kl 17.00

Onsdagen den 29 april, kl 17.00

Onsdagen den 3 juni, kl 16.00

Onsdagen den 24 juni, kl 17.00

Onsdagen den 16 september, kl 17.00

Tisdagen den 3 november, kl 17.00

Onsdagen den 16 december, kl 13.00

Ledamöter i vård- och omsorgsnämnden

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se